top of page

שחרור מבית החולים

הימים הראשונים לאחר השחרור מבית החולים יכולים להיות מאתגרים והשמירה על הרצף הטיפולי היא הכרחית להצלחת הטיפול. מערך לשחרור מבית החולים בא להבטיח שהמטופל מבין את מצבו הבריאותי ומה נדרש ממנו לעשות בשביל לשמור על בריאותו בהמשך הטיפול בבית.
בעזרת סרטון הדרכה אישי וממשק ידידותי למשתמש, המערך מסייע למטופלים להבין את חשיבות ההתמדה במעקב  אצל רופא המשפחה, ביצוע בדיקות מעקב שגרתיות ונטילה עקבית של התרופות החדשות שנרשמו להם.

איך זה עובד?

Discharge gister heb.png

מעקב פשוט ונוח אחר הדרכת מטופלים להמשך טיפול 

ממשק משתמש פשוט וידידותי ליצירת התערבויות מותאמות למטופלים הכוללות מעקב אחר האינטראקציות של המטופל עם המערכת והכל בשביל להבטיח רצף טיפולי מוצלח

1.png
2.png
heb.png

Let’s gist!

המידע החשוב ביותר עבור המטופל נמצא בכף ידו 

 

ההחלמה אינה נגמרת בשחרור מבית החולים, וגם לא מחויבותינו כלפי המטופלים והצוותים הרפואיים. מערך ההדרכה לשחרור של ג'יסטמד נוצר תוך הבנה שאמפתיה והזדהות מובילים למעורבות גבוהה יותר של המטופלים

המטופל במרכז: מערך הדרכה מותאם אישית למטופלים 

במערכת מורכבת ורבת משתנים כמו מערכת הבריאות - כל מסע טיפולי מושפע לא רק מהמאפיינים הדמוגרפיים והקליניים הייחודיים למטופל, אלא גם מהתוצאות של המשך טיפול עקבי ומותאם בבית

שיטה פשוטה ונוחה ליצירת הדרכות/התערבויות מותאמות אישית לאחר שחרור מבית החולים


מאחורי הממשקים הפשוטים וידידותיים, מציעה ג׳יסטמד מערכת חכמה ליצירת אירועי הדרכה והתערבויות להגברת מעורבות המטופלים המותאמים למצבו הקליני, נתונים דמוגרפיים, העדפותיו האישיות, הטיפול הנדרש ותוצאות מצופות

bottom of page