top of page

נפילות

נפילות בבתי חולים - כמה שהן מיותרות, ומה פוטנציאל הנזק שלהן על איכות החיים של המטופלים.
בעזרת השפעתם של סרטוני אנימציה מותאמים אישית, מערך ההדרכה למניעת נפילות בבתי חולים של GistMD מגביר את מעורבותם של מטופלים, בני משפחתם ואנשי מקצוע, בנוגע לדרכים יעילות למניעת נפילות. המערך מגשר על פערי מידע ותרבות ובכך מקדם שוויון בריאותי ואוריינות בריאותית. באמצעות פלטפורמה אינטראקטיבית ורב לשונית, המערך מספק הערכת סיכונים מותאמת אישית והנגשת מידע אמפתית וידידותית, שמוביל לשיפור בטיחות ומעורבות המטופלים.

איך זה עובד?

1.png

המערך למניעת נפילות בבתי חולים של ג׳יסט, הינו מותאם אישית, ומובסס על התאמה לפרופיל המטופל, לטיפול או הפרוצדורה אותה הוא עובר, ולגורמי הסיכון המותאמים עבורו. 

2.png

המערכת מספקת הדרכה אנימטיבית ידידותית, רגישה תרבותית ובמגוון רחב של שפות, באופן מותאם לגורמי הסיכון המזוהים עם נפילות ומאפייני המטופל. חשבו, מה יותר פשוט בהדרכת מטופלים מאשר סרטון הדרכה מותאם אישית? 

3.png

המערכת אוספת מידע רציף על פעולות המטופל בזמן אמת לצורך תהליכים של הערכת התוכנית ושיפורה, הן ברמה המחלקתית והן ברמת בית החולים ומסייעת להנהלת הסיעוד לנהל את מאמצי הדרכת המטופלים.

bottom of page